หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
                 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 
       
News  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ คมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมสมดุล การศึกษาเด่น "
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์
  ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน สินค้น OTOP
 
แนวทางการพัฒนา
 
  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ ร้านค้าชุมชน
  สร้างความเข้มแข็ง ด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริม หรือจัดให้มีการจัดการศึกษาในระดับ ปฐมวัย ก่อนประถมหรืออนุบาล ประถมศึกษา มัธยม และอุดมศึกษา
  ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง หรือจัดให้มี การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย แหล่งการเรียนรู้ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การสังคมสังเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ำ
  การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ / โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
  การป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม / จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น
  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
  การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
  การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน
  การปลูกจิตสำนึก และค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ และความเข้าใจในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่น ๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
  ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจ และบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
  การพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
  ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034-510-984 โทรสาร : 034-510-984
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-347-9199
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
จำนวนผู้เข้าชม 5,389,893 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10