หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองปลิง
วัดหนองปลิง และ วัดบะลังกา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะสัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
       
News  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้เล็งเห็นความ สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาส 4 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 82 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์(กลุ่มหนองไผ่ล้อม) บ้านหนอ [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (กลุ่มหนองเสือตะวันออก) บ [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
   
 
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 6 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 113 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ [ 7 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กจ.๔๐๗๐ บะลังกา-หนองปลิง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองป [ 23 ก.ย. 2564 ]

   
 
   
 
ทางสาธารณะ (16 ก.ย. 2564)    อ่าน 92  ตอบ 2  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ให้บร (16 ก.ย. 2564)    อ่าน 90  ตอบ 1  
ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 1/2564 (14 ก.ค. 2564)    อ่าน 34  ตอบ 0  
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
   
 
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.4/ว40  [ 12 ต.ค. 2564 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว123  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2269  [ 12 ต.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2337 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 11 ต.ค. 2564 ]
เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2325  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 11 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนมาก กพส. มท 0810.6/ว5811  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2332  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การแจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2331  [ 11 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.3/ว2318  [ 11 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะ พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว2327 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 8 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงเพื่อดำเนินการแก้ไข ในโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 กพส. มท 0810.4/ว2320  [ 8 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2311 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2290  [ 8 ต.ค. 2564 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 8 ต.ค. 2564 ]
   
   
 
กต 0023.4/ว 17817 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 17780 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) ปี 2  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 17720 การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 17726 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 708 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และปรับปรุงข้อมูลการจับคู่กับศาสนสถานในพื้นที่ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 17649 งบ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการผู้พิการ เพิ่มเติม ปี 64 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 17648 งบประมาณ ผู้ด้อยโอกาศ ปี 64 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 17703 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 17705 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
กจ 0023.4/ว 17567 ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว 17544 การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ อบต.  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 17635 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 17481 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้สูงอายุ ปี 64 เพิ่มเติม  [ 7 ต.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 17563 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหลือจ่าย  [ 7 ต.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 17429 การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) [ แนบ1 ]  [ 6 ต.ค. 2564 ]  
กจ 00223.4/ว 17327 การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.  [ 5 ต.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว 17244 การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท.  [ 4 ต.ค. 2564 ]  
กจ 0023.2/ว 17185 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 1 ต.ค. 2564 ]  
กจ 0023.2/ว 17144 การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 1 ต.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว 17088 กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564  [ 30 ก.ย. 2564 ]  
   
   
 
ทต.ลิ่นถิ่น ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนกแก้ว โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา๓ูมิพลอ [ 13 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองนกแก้ว ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในงบประมาณปี 2566 [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองนกแก้ว การรับสมัครเลือกตั้ง นายกและ สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองบัว (กองสวัสดิการสังคม) นายก มอบหมาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
อบต.หนองบัว (กองสวัสดิการสังคม) หัวหน้าสำนักปลัดและผอ.กองสวัสดิการ พาเจ้าหน้าที่ ลงพื้นหอพัก [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
อบต.หนองบัว (กองสวัสดิการสังคม) หัวหน้าสำนักปลัดและผอ.กองสวัสดิการ พาเจ้าหน้าที่ลงพื้นหอพัก [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.หนองบัว (กองสวัสดิการสังคม) หัวหน้าสำนักปลัดและผอ.กองสวัสดิการ พาเจ้าหน้าที่ลงพื้นหอพัก [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ทต.ลิ่นถิ่น รายชื่อผู้เจ้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม รอบที่ 2 เข็มที่ 1 วันที่ 6 ตุลาค [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 193 
อบต.หนองปลิง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาส 4 [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 82 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิกา [ 30 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 166 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอา [ 30 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 204 
อบต.หนองนกแก้ว โครงการนวัตกรรมจากขยะสู่ของใช้สารพัดประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบล [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
   
   
 


ทต.ลิ่นถิ่น จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุล่า หมู่ที่ 2 บ้านกุยแหย่ โดยวิ [ 12 ต.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกบ้านนายเสน่ห์ -เขาลวก หมู่ที่ 3 [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.ไล่โว่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิ [ 11 ต.ค. 2564 ]อบต.ไล่โว่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในองคืการบริหารส่วนตำบลไล่โว่ จำนวน 22 รายการ โด [ 11 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ [ 7 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ [ 7 ต.ค. 2564 ]อบต.ไล่โว่ ซื้อตลับหมึก Brother Fuji หมึกถ่ายเอกสาร Samsung โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบริการ ด้านงานประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบริการบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 1 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบริการบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะ [ 1 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบริการบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบปร [ 1 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานแม่บ้าน ศพด.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด ปีงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานแม่บ้าน ศพด.บ้านหนองเค็ด ปีงบประมาณ 2565 โดย [ 1 ต.ค. 2564 ]อบต.ไล่โว่ เช่าพื้นที่สำหรับจัดทำสถานที่พักคอยสำหรับผู้ที่ไปพื้นเสี่ยงโรคโควิค 19 โดยวิธีเฉ [ 30 ก.ย. 2564 ]อบต.ไล่โว่ จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลไล่โว่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างเหมาบริการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามโครงการจัดหาพัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกา [ 30 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองลู จ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะและกำจัดขยะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในศุนย์พักคอยบ้านพระเจ [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.ไล่โว่ จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพิื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 034-510-984
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 035-440-235 โทรสาร : 035-440-235
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-440-235
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
จำนวนผู้เข้าชม 352,093 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10