หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
                 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองปลิง
วัดหนองปลิง และ วัดบะลังกา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะสัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
       
News  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้เล็งเห็นความ สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
นายมงคล โพธิ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาส 4 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 329 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์(กลุ่มหนองไผ่ล้อม) บ้านหนอ [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 304 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (กลุ่มหนองเสือตะวันออก) บ [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 191 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (กลุ่มเด่นคนงาม) บ้านเด่น [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 138 
   
 
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 87 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 63 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 58 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างก่อสร้างหินเรียงยาแนวสายไร่แตง-หนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปลิง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างหินเรียงยาแนว กจ.ถ.๑๐๙-๓๑ สายโป่งเก้ง - พุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ.๑๐๙-๑๘ สายหนองเต่า-เด่นคนงาม หมู่ที่ ๑๐ บ้ [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ.๑๐๙-๐๐๒ สายเด่นคนงาม-หนองกะหนาก หมู่ที่ ๑๐ [ 22 ก.ย. 2565 ]

   
 
   
 
https://www.texas168th.com (13 ก.ค. 2565)    อ่าน 27  ตอบ 0  
เอกสารที่ต้องใช้ขอบ้านเลขที่ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 42  ตอบ 0  
TEST ITA (12 พ.ค. 2565)    อ่าน 50  ตอบ 0  
ทาง​สาธารณะ​ (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 89  ตอบ 1  
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
   
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
   
   
 
กจ 0023.1/ว 16006 การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.1/ว 16007 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.1/ว 16008 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 – 3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.5/ 15963 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.2/ว 15953 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.5/ว 684 การโอนเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา) เดือนสิงหาคม 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 681 ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.2/ว 15807 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 15806 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 15805 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ และการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา ฯ  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.1/ว 15849 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.2/ว 15628 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 20 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.1/ว 668 ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม  [ 20 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.1/ว 15731 การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 20 ก.ย. 2565 ]    
กจ 0023.1/ว 15655 หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 19 ก.ย. 2565 ]  
กจ 0023.1/ว 15658 แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 19 ก.ย. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 15539 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
กจ 0023.1/ว 655 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 12 ก.ย. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 15129 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ (Online) การประกันคุณภาพการศึกษา  [ 9 ก.ย. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 15129 ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับ บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้  [ 9 ก.ย. 2565 ]  
   
   
 
อบต.หนองบัว (กองสวัสดิการสังคม) จัดโครงการครอบครัวใส่ใจแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมส์ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองบัว (กองสวัสดิการสังคม) ตรวจนิเทศการดำเนินการกิจการหอพักในพื้นที่ อบต.หนองบัว [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตั้งมาตรน้ำประปา หมู่ที่ 6 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
อบต.หนองนกแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมคนป่วย หมู่ที่ 9 บ้านหนองข่อย [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนกแก้ว ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองนกแก้ว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดหญ้า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเค็ด [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองนกแก้ว ขอเชิญพนักงานทุกท่านเข้าประชุมประจำเดือนกันยายน ในเรื่องของการทำงาน ของแต่ละสำน [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ตัดมาตรน้ำประปาผู้ใช้น้ำ(ค้างจ่าย) [ 16 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองบัว (กองสวัสดิการสังคม) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว [ 16 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.ไล่โว่ โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ [ 16 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองนกแก้ว ประชาชนในหมู่บ้านที่เข้ามาลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565( [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า เขตพื้นที่ อบต.หนองบัว [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
อบต.ไล่โว่ โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ม.6 [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองบัว ต้อนรับนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.ไล่โว่ โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ม.5 [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
   
   
 


อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลิง จ้างก่อสร้างหินเรียงยาแนวสายไร่แตง-หนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปลิง [ 22 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลิง จ้างก่อสร้างหินเรียงยาแนว กจ.ถ.๑๐๙-๓๑ สายโป่งเก้ง - พุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง [ 22 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลิง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ.๑๐๙-๑๘ สายหนองเต่า-เด่นคนงาม หมู่ที่ ๑๐ บ้ [ 22 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลิง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ.๑๐๙-๐๐๒ สายเด่นคนงาม-หนองกะหนาก หมู่ที่ ๑๐ [ 22 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองลู จ้างก่อสร้างปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์สที่ชำรุดในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก [ 22 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองลู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยกบ - บ้านประไรโหนก [ 22 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองลู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยกบ - บ้านประไรโหนก [ 22 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลิง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ.๑๐๙-๑๗ สายบึงหล่ม - ขุนด [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลิง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนองเสือ - ประปาหนองปลิง หมู่ [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลิง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กจ.ถ.๑๐๙-๑๗ สายบึงหล่ม - ขุนด [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลิง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนองเสือ - ประปาหนองปลิง หมู่ [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำ [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.ไล่โว่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ตลับหมึก /หมึกเติม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิ [ 20 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองลู ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองปลิง ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ [ 20 ก.ย. 2565 ]
   
 
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพิื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 034-510-984
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034-510-984 โทรสาร : 034-510-984
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-347-9199
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
จำนวนผู้เข้าชม 2,626,769 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
 
บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย