หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
                 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองปลิง
วัดหนองปลิง และ วัดบะลังกา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะสัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
       
News  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้เล็งเห็นความ สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
นายมงคล โพธิ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 143 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาส 4 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 425 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์(กลุ่มหนองไผ่ล้อม) บ้านหนอ [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 416 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (กลุ่มหนองเสือตะวันออก) บ [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 266 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (กลุ่มเด่นคนงาม) บ้านเด่น [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 220 
   
 
   
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันายน พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 133 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 123 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 108 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 116 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 112 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภันฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๓๙ ของสำนักงานปลัด องค์กา [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) รายนายสำนวน แสงง [ 18 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนกออก - หนองไก่ต่อ หมู่ที่ ๑๓ บ [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุง รถยนต์หมายเลขทะเบ [ 16 พ.ค. 2566 ]

   
 
   
 
generic viagra safe (23 พ.ค. 2566)    อ่าน 3  ตอบ 0  
viagra order online (23 พ.ค. 2566)    อ่าน 2  ตอบ 0  
overheating loss of vision tadalafil (22 พ.ค. 2566)    อ่าน 2  ตอบ 0  
dapoxetine and sildenafil combination in india (22 พ.ค. 2566)    อ่าน 2  ตอบ 0  
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
   
 
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
   
   
 
กจ 0023.2/ว 8779 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 14 (ทต.)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
กจ 0023.3/ว 8748 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
กจ 0023.2/ว 466 สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
กจ 0023.2/ว 8667 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 14 (อบต.)  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
กจ 0023.5/ว 464 การโอนเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา)  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.5/ว 8628 การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นในระบบ KTB Corporate Online  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.3/ว 8604 แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.3/ว 8595 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหืประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล้กทรอนิกส์  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.3/ว 8514 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ แนบ1 ]  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.2/ว 8455 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.1/ว 443 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.5/ว 445 การโอนเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา) มีนาคม 2566  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.3/ว 8212 การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.5/ว432 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบKTB Corporate Online [ แนบ1 ]  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.5/ว432 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบKTB Corporate Online [ แนบ1 ]  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.1/ว 416 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.1/ว 417 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.5/ว 419 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.2/ว 7834 ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 115 (1/2566) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
กจ 0023.2/ว 7612 แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
   
   
 
อบต.หนองบัว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสนัขและแมว [ 27 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบัว พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ม.4, ม.5, ม.6, ม.7 [ 27 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขออนุมัติจัดจ้าง [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองนกแก้ว การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่องขอเชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลิ่น [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ทต.ลิ่นถิ่น ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น สมัยสามัญ สมัยที [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
อบต.หนองนกแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองบัว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ราชการศูนย์พัฒน [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
อบต.หนองบัว ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ราชการองค์การบร [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
อบต.หนองนกแก้ว องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลหนอง​นกแก้ว​ได้​ร่วมรณรงค์​กับสำนักงานส่งเสริม​การศึกษ [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองนกแก้ว ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองนกแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้ารับการช่วยเหลือผู้ประสบ​อุบัติ​เหตุ​ บ้านหนอง [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองนกแก้ว นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลหนอง​นกแก้ว​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรร [ 10 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองนกแก้ว เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับศพ นางตุ้ม กำลังเสือ จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.ไล่โว่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
   
   
 


อบต.หนองบัว จ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำแตก หมู่ที่ ๔ บ้านพุพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองลู ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.เป็นบล็อกคอนเวิร์ส ซอย 2 หมู่ที่ 6 [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองบัว จ้างซ่อมไฮดรอริก รถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๖๖ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองบัว จ้างซ่อมแซมรถ อปพร.หมายเลขทะเบียน นข-๒๗๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองบัว จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]


ทต.ลิ่นถิ่น จ้างขออนุมัติซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]


ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 25 พ.ค. 2566 ]


ทต.ลิ่นถิ่น จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมบริเวณคลองพุชำระ หมู่ที่ [ 25 พ.ค. 2566 ]


ทต.ลิ่นถิ่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพี่น้อยสมจิตร - ฝายกักเก็บน้ำศูนย์วิจัย หมู่ [ 25 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองบัว จ้างซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๓๒๒ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]


อบต.ไล่โว่ จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาภูเขา ระยะทาง 500 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ 3 [ 24 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนตำ [ 23 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพเ [ 23 พ.ค. 2566 ]


อบต.ไล่โว่ ซื้อขยายสัญญาณวิทยุสื่อสาร VHF พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]


อบต.ไล่โว่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานขยายสัญญาณวิทยุสื่อสาร VHP พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองบัว จ้างประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มตามโครงการประชาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลห [ 22 พ.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพิื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนน้ำ
อุปโภค-บริโภค (น้ำดื่ม/น้ำใช้)
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 034-510-984
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034-510-984 โทรสาร : 034-510-984
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-347-9199
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
จำนวนผู้เข้าชม 4,784,287 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
 
บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย