หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองปลิง
วัดหนองปลิง และ วัดบะลังกา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะสัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
       
News  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้เล็งเห็นความ สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
นายมงคล โพธิ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาส 4 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 281 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์(กลุ่มหนองไผ่ล้อม) บ้านหนอ [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 234 
   
 
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างจ้างเหมาบริหารเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) ขนาด ๓๒๐D SH๒๑๐ แรงม้า เพื่อดำเนินการ [ 14 มิ.ย. 2565 ]



จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนองกะหนาก - หนองปีบ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองหมี ตำบ [ 13 มิ.ย. 2565 ]



จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเกรดเกลี่ยเรียบ สายหนองโพธิ์น้ำใส หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไผ่ล้ [ 13 มิ.ย. 2565 ]



ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]

   
 
   
 
เอกสารที่ต้องใช้ขอบ้านเลขที่ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 11  ตอบ 0  
TEST ITA (12 พ.ค. 2565)    อ่าน 19  ตอบ 0  
ทาง​สาธารณะ​ (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 48  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ให้บร (16 ก.ย. 2564)    อ่าน 235  ตอบ 1  
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
   
 
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ กพส. มท 0810.4/ว1915  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1911  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1908  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1912  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) (ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน) กรมการปกครอง ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว1658  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022) กพส. มท 0810.6/ว1875  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1882  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1890  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4437  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว1887  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7451  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7452  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1880  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
   
   
 
กจ 0023.4/ว 446 แนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราขบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.5/ว 441 ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 10585 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 10577 การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธรรมชาติ  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 10542 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 436 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนิการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 10600 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.2/ว 10462 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.2/ว 10455 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.4/ว 10446 การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.4/ว 10444 อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 10421 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565)  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 10493 การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
กจ 0023.3/ว 10346 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 10172 สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
กจ 0023.4/ว 10170 การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 10002 การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
กจ 0023.1/ว 9773 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม  [ 13 มิ.ย. 2565 ]  
กจ 0023.4/ว 9839 การจัดทำร่างข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 13 มิ.ย. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 9832 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  [ 13 มิ.ย. 2565 ]  
   
   
 
อบต.หนองบัว [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ตรวจดูความเรียบร้อยของมอเตอร์ปั๊มน้ำที่ท่าน้ำประปาหมู่ที่5 [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองบัว กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ล้างหน้าปั๊มน้ำและตัดหญ้าที่ท่าน้ำประปาหมู่ที่5 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ตรวจดูความเรียบร้อยของมอเตอร์ปั๊มน้ำที่ท่าน้ำประปาหมู่ที่5 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ยกไม้สะเดาหักขวางถนนม.4พุพระ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินม.6เขตติดต่อลาดหญ้า [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองนกแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควันยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองนกแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุตามโครงการปรับปรุงที่อยู่ [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ประกอบปั้มน้ำพร้อมเซทมอเตอร์ [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ตรวจดูความเรียบร้อยของมอเตอร์ปั๊มน้ำที่ท่าน้ำประปาหมู่ที่5 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)เช็คดูน้ำที่ถังพักน้ำที่ประปาหมู่ที่5 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองบัว (กองสวัสดิการสังคม) ประชุมคณะอุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 48 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)ซ่อม​ไฟฟ้า​แสงสว่างและสายโทรศัพท์ภายในสำนักงาน [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองบัว (กองช่าง)นำจ่ายถังขยะบ้านที่ถังขยะเก่าชำรุดและบ้านที่ยังไม่เคยมีถังขยะ หมู่5,6,7 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
   
   
 


อบต.หนองนกแก้ว จ้างโครงการขุดสระน้ำบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 (บริเวณที่ดินนายทิว ทัศนสุวรรณ) โ [ 22 มิ.ย. 2565 ]



อบต.หนองนกแก้ว จ้างโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองนกแก้ว หมู่ที่ 1 ทำคันกั้นน้ำ [ 22 มิ.ย. 2565 ]



อบต.หนองนกแก้ว จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านหนองหวาย - หนองแกแดง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 มิ.ย. 2565 ]



อบต.หนองนกแก้ว จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายเปงกำ - บ่อทอง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]



ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ไมค์ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้สำหรับการประชุ [ 22 มิ.ย. 2565 ]



อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]



อบต.หนองบัว ซื้อครุภัณฑ์พาหนะ และขนส่ง รายการรถยนต์จักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจา [ 21 มิ.ย. 2565 ]



อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]



ทต.ลิ่นถิ่น จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดธรรมปิติ-พุรางหมู บ้านพุล่อ หมู่ที่ ๓ ตำบ [ 20 มิ.ย. 2565 ]



อบต.หนองบัว เช่ารถยนต์บรรทุกขยะ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]



อบต.หนองบัว ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนระดับประถมศึกษา ภ [ 20 มิ.ย. 2565 ]



อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมแ [ 20 มิ.ย. 2565 ]



ทต.ลิ่นถิ่น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาจากบ้านหนองบาง หมู่ที่ ๕ ถึง บ้า [ 17 มิ.ย. 2565 ]



ทต.ลิ่นถิ่น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาจากบ้านหนองบาง หมู่ที่ ๕ ถึง บ้า [ 17 มิ.ย. 2565 ]



ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]



อบต.หนองปลิง จ้างจ้างเหมาบริหารเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) ขนาด ๓๒๐D SH๒๑๐ แรงม้า เพื่อดำเนินการ [ 14 มิ.ย. 2565 ]



อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการบ้านน่ามองชุมชนสะอาดตำบลน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]



อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อถนนสายบ้านนายตาดำ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพ [ 13 มิ.ย. 2565 ]



ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกิจการประปา กองช่างเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น [ 13 มิ.ย. 2565 ]



ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 13 มิ.ย. 2565 ]

   
 
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพิื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 034-510-984
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034-510-984 โทรสาร : 034-510-984
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-347-9199
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
จำนวนผู้เข้าชม 1,892,795 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
 
บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย